Fortbildningar

Fortbildningskurser
För att uppdatera sin legitimation måste man fortbilda sig vart 3:e år. För att delta på fortbildningskurs och tillgodogöra sig denna enligt krav för tränarlegitimation ska tränare genomgått Grundkurs, BU1/JS1/MV1 & Träningslära 1

Fortbildningskurser
För att uppdatera sin tränarlegitimation måste man fortbilda sig vart 3:e år. För att delta på fortbildningskurs och tillgodogöra sig denna enligt krav för tränarlegitimation ska tränare genomgått Grundkurs, BU1/JS1/MV1 & Träningslära 1. Har man ej genomfört dessa kurser ska man gå nästa kurs i utbildningsstegen inom 3 år.

För tränare som genomgått JS 2 - MV 3 - ETU

För att dessa tränares Steg-utbildning skall vara godkänd gäller att inom 3 år gå en fortbildningskurs. För JS2 & ETU tränare kan man också välja att gå en MV-kurs som fortbildning. Som MV3 tränare kan man gå JS1 som fortbildning.

Webanmälan fortbildningskurs klicka här