Hem / Nyheter från GIF / NY ORDFÖRANDE I GÖTEBORGS ISHOCKEYFÖRBUND!

NY ORDFÖRANDE I GÖTEBORGS ISHOCKEYFÖRBUND!

Igår genomfördes det 84:e årsmötet i Göteborgs Ishockeyförbund där 17 av våra medlemsföreningar var representerade. Mötesordförande var Jonas Sandberg från Svenska Ishockeyförbundets styrelse och mötet genomfördes digitalt för andra året i rad.

Under årsmötet valdes Petra Laurell till ny ordförande för vårt förbund. Petra har varit verksam i styrelsen som vice ordförande sedan 2018 och bl.a. varit en drivande kraft i utvecklingen av våra ledarutbildningar. En närmare presentation av Petra kommer inom kort.

 

På det efterföljande styrelsemötet utsågs Tobias Stenström till ny vice ordförande. Tobias har varit engagerad i vår styrelse sedan 2017 och även varit ordförande i Domarkommittén. För första gången på många år har Frölunda HC glädjande nog valt att tillsätta en ledamot på sin stående plats i styrelsen och den upptas under kommande år av Mikael Ström, utvecklingsansvarig Academy och ungdom i FHC. De ledamöter som omvaldes av årsmötet var Karin Herder och Jonas Carlsson och kvar sedan tidigare sitter Daniel Fyrqvist, Maria Lysell och Gunilla Rosengren Andersson. Till valberedning för kommande år utsåg årsmötet Lena Fredholm (ordf), Bertil Stenqvist samt Andreas Evander och till revisorer valdes Adam Laurén, Lena Hagelin och Sandra Bäck (suppl).

 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till avgående ordförande Bonny Wernersson som varit engagerad i förbundet under många år och utgjort en enorm resurs både för oss i styrelsen och för utvecklingen av hockeyn i distriktet och regionen i stort!

 

GIF Styrelse

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logo Beijer
  • Logo Gjensidige Försäkring
  • Logo Scandic
Partnersgoteborgnewbody