enter image description here

Senast uppdaterad: 22-12-22 av Johan Carlsson Carlsson

Tävlingskommittén

Jonas Carlsson Ordförande
Johan Carlsson Adjungerad
Hans - Göran Svensson

Domarutskottet

Christoffer Palmqvist Ordförande
Johan Carlsson Adjungerad
Håkan Thell
Thomas Eriksson
Mats Wennermark

Dam & Flickutskott

Karin Herder Ordförande
Catarina Gissleholm Sekreterare
Håkan Brodén

Disciplinnämnd

Joakim Abrahamsson Zetterström
Johan Carlsson Adjungerad
Hans - Göran Svensson