enter image description here

Senast uppdaterad: 22-12-29 av Johan Carlsson Carlsson

Förbundsstyrelsen

Tobias Stenström Ordförande
Patrik Norrman Adj. sekreterare
Henrik Pihlblad Controller
Jonas Carlsson Ordförande Tävlingskommittén
Karin Herder Ordförande Dam & Flickutskott
Camilla Fjellman Kommunikationsansvarig
Anders Martinsson Ordförande Utvecklingskommittén
Henrik Nilsson Ansvarig Anläggningsutskott
Maria Lysell Suppleant
Tomas Meijer Suppleant
Mikael Ström Ledamot SHL förening

Valberedningen

Andreas Evander
Charlotte Utbult
Elisabeth Thorbard
Leif Gustavsson